تنها ایران تخصصی مجموعه آموزشی دریایی

تنها: ایران تخصصی مجموعه آموزشی دریایی قوانین بین المللی امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش

نبود امکانات زایمانِ بدون درد، از علل زیاد کردن سزارین

رئیس بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) گفت: عدم وجود امکانات وضع حمل بدون درد در اکثر زایشگاه‌ها یکی از علل زیاد کردن سزارین است. نبود امکانات زایمانِ بدون درد،..

ادامه مطلب