تنها ایران تخصصی مجموعه آموزشی دریایی

تنها: ایران تخصصی مجموعه آموزشی دریایی قوانین بین المللی امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش

گت بلاگز اخبار پزشکی نبود امکانات زایمانِ بدون درد، از علل زیاد کردن سزارین

رئیس بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) گفت: عدم وجود امکانات وضع حمل بدون درد در اکثر زایشگاه‌ها یکی از علل زیاد کردن سزارین است.

نبود امکانات زایمانِ بدون درد، از علل زیاد کردن سزارین

نبود امکانات زایمانِ بدون درد، از علل زیاد کردن سزارین

عبارات مهم : طبیعی

رئیس بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) گفت: عدم وجود امکانات وضع حمل بدون درد در اکثر زایشگاه ها یکی از علل زیاد کردن سزارین است.

به گزارش ایسنا، «مرضیه لطفعلی زاده» امروز در جشنواره ترویج وضع حمل طبیعی که در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی(برج سپید) برگزار شد، اظهار کرد: امروزه سزارین و زیاد کردن میزان آن در تمام جوامع و خصوصاً کشورهای در حال توسعه یکی از معضلات رشته زنان و مامایی است.

نبود امکانات زایمانِ بدون درد، از علل زیاد کردن سزارین

وی ادامه داد: سزارین جهت برطرف کردن مسئله مادر و فرزند ایجاد شد ولی در جاهایی باعث شده است زیاد کردن مسئله را داشته باشیم. امروزه سزارین در کشورهای در حال توسعه زیاد کردن پیدا کرده هست.

رئیس بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: زیاد کردن سن مادر در نخستین بارداری، زیاد کردن چاقی، زیاد کردن بروز میزان بیماری در دوران بارداری مانند دیابت بارداری، فشار خون و… از جمله علل زیاد کردن سزارین هستند.

رئیس بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) گفت: عدم وجود امکانات وضع حمل بدون درد در اکثر زایشگاه‌ها یکی از علل زیاد کردن سزارین است.

لطفعلی زاده زیاد کردن میزان شکایت از کادر درمانی در موارد بروز عوارض زایمانی و رعایت نکردن احترام به این قشر را از دیگر علل زیاد کردن سزارین دانست و گفت: این که رشته زنان در رتبه اول یا دوم شکایات در نظام پزشکی و دکتر قانونی قرار دارد باعث می شود متخصصین و دست اندرکاران وضع حمل سریعتر جهت بیمار تصمیم بگیرند.

رئیس بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) افزود: انجام ندادن مواظبت بارداری زیر نظر دکتر و ماما به طور منظم، پرداخت مالی نامناسب به کادر درمان و نبود اختلاف چشمگیری میان هزینه وضع حمل طبیعی و سزارین در اکثر مراکز درمانی از دیگر علل زیاد کردن سزارین می باشند.

وی خاطرشنان کرد: در خصوص دیگر علل زیاد کردن سزارین می توان از کم کردن تحمل و حوصله بیمار و دکتر جهت گذراندن سیر کامل القای زایمان، عدم آگهی نسبت به عوارض سزارین و مزایای وضع حمل طبیعی، وضع حمل در مراکز خصوصی، وحشت از عوارض زایمانی، زیاد کردن سطح درآمد خانوار و اصلاح شرایط اقتصادی نام برد.

نبود امکانات زایمانِ بدون درد، از علل زیاد کردن سزارین

لطفعلی زاده زیاد کردن آموزش به زنان باردار در دوران بارداری جهت آگاهی نسبت به عوارض سزارین و مزایای وضع حمل طبیعی را از جمله راهکارهای کم کردن سزارین دانست و گفت: فراهم کردن امکان وضع حمل بدون درد در همه بیمارستان ها، زیاد کردن حمایت های قانونی و احترام به کادر درمانی، امکان وضع حمل طبیعی با هزینه کم و زیاد کردن هزینه سزارین، ایجاد شرایط حضور همسر و یا افراد نزدیک در وقت وضع حمل در زایشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت ازدواج و بارداری در سنین پایین و… از دیگر راهکارها در این زمینه هستند.

واژه های کلیدی: طبیعی | پزشکی | درمانی | سزارین | امکانات | بارداری | بارداری | بیمارستان | دیابت بارداری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog